ทำนายไพ่ยิปซี

ไพ่ทาโร่ คือ สำรับไพ่ชนิดหนึ่ง มีไพ่ดูดวงไพ่ทาโร่ทั้งหมด 78 ใบ ไพ่แต่ละใบมีรูปวาด สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่างๆ เป็นเครื่องมือวัสดุที่ใช้ในการพยากรณ์ชะตาชีวิต เป็นการคาดเดาด้วยวิถีทางการใช้จิตวิเคราะห์ที่มีความเที่ยงตรงและมีความชื่นชอบสูง ไพ่ทาโร่ที่ใช้คาดการณ์กันอยู่ในล่าสุดและไพ่ทาโร่
เป็นที่รู้จักกันอย่างโด่งดังคือ ไพ่ทาโร่ Raider – Waite ซึ่ง 1 ชุดมี 78 ใบ แบ่งเป็น ชุดใหญ่ 22 ใบ บอกสถานการณ์ที่ต้องเกิด เป็นตัวขีดเส้นชะตาชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นไพ่ที่มีจุดสำคัญมาก และชุดย่อย 56 ใบ ไพ่ยิปซี
เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงชีวิตคำเตือน ไม่ควรดูสม่ำเสมอ ดูดวงสัปดาห์ละที หรือเดือนละทีก็เพียงพอ เนื่องจากไพ่ทาโร่มีความศักดิ์สิทธิ์และอาจมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคุณได้

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.